Dezenfeksiyon

Sivas Dezenfeksiyon Çözümleri

Dezenfeksiyon, hastalık yapıcı organizmaların yok edilmesidir. Etkisiz hale getirilerek insanlara zarar vermesinin önlenmesidir. Dezenfeksiyon hizmetleri ile bakteriler, sporlar, algler, virüsler gibi çeşitli organizmalar yok edilerek ortamlar steril hale getirilir. Özellikle virüsler gibi insan sağlığını tehdit eden unsurlarla yeniden günceme gelen dezenfeksiyon uygulamalarının geçmişi çok eskilere dayanmakta, çok farklı dezenfeksiyon çözümleri tarihin en eski çağlarından bu yana devam etmekte; fakat dezenfeksiyon işlemleri ile etkisiz hale getirilemeyen hastalık yapıcı organizmalar da her zaman varlığını sürdürmektedir. Sivas dezenfeksiyon olarak bizler uzun yıllardır ilimizde profesyonel hizmet veriyor, steril hale getirilmesi gereken yerleri en iyi şekilde steril ediyoruz.

Sivas Dezenfeksiyon Uygulama Alanları

Sivas dezenfeksiyon hizmetlerimiz insan hayatının söz konusu olduğu her yerde devam etmektedir. Okullarda, spor salonlarında, alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, ibadethanelerde, sağlık tesislerinde, restoranlarda, kafelerde, ofislerde, evlerde ve diğer bütün yaşam alanlarında, çalışma ortamlarında dezenfeksiyon çözümleri geliştirebiliyoruz. Sağlığınızı korumak adına bütün bireysel ve kamusal alalarda hizmet sağlıyor, başarılı sonuçlar üretiyoruz.

Dezenfeksiyon işlemlerinin hedefi, başarıya ulaşmaktır. Başarılı bir dezenfeksiyon için Nötral pH’da suda çözülmesi, renksiz ve kokusuz olması, stabil, herhangi ph’da aktif olabilmesi, tüm mikroorganizmalara etkili olması, toksik olmaması, malzemeye zarar vermemesi, organik maddeler aktivitesini etkilememesi ve kullanımı kolay olmasıdır. Bunların her birisine dikkat etmek, yapılan uygulamalarda başarılı sonuçlar almak için gereklidir.

Sivas Dezenfeksiyon Çeşitleri

Dezenfeksiyonlar dünya genelinde zaman zaman daha fazla gündeme gelmektedir. Özellikle salgın hastalıklar, virüsler döneminde dezenfeksiyonlara daha fazla gereksinim duyulmakta, daha fazla farkındalık oluşmaktadır. Çünkü bütün bu olumsuzlukların ortaya çıkmasının asıl nedeni, hijyendir ve kabataslak temizlik ortamların tam olarak dezenfekte edilebilmesini sağlayamaz. Bunun için de dezenfeksiyon çözümlerine başvurulur.

Sivas dezenfeksiyon çözümlerimizde kullandığımız dezenfektanlar dünya standartlarına uygun olmakta, her zaman en sağlıklı ve en başarılı dezenfektanlar tercih edilmektedir. Bu alanda kullanılan dezenfektanlar, fiziksel dezenfektan, mekanik dezenfektan ve radyasyon olmak üzere üçe ayrılır. Bunlar arasında özellikle kimyasal dezenfektanlar yaygın kullanılıyor. Kimyasal dezenfektan etkisi gösteren çok sayıda ürün olup bunlar arasında en uygunu seçmek başarı oranını arttırmaktadır.